Junajärjestelmien älykkäät viestintäratkaisut

On useita tekijöitä, miksi junaverkot sijaitsevat perinteisten verkkojen ulkopuolella. Junaliikenneverkkojen on esimerkiksi käsiteltävä dynaamisesti muuttuvaa topologiaa, kun rautatievaunuja liitetään ja irroitetaan. Sen on myös taattava hyvä ja luotettava käytettävyys selektoimalla useita epäonnistumisskenaarioita. Verkkoturvallisuus on toinen ratkaiseva näkökohta, sillä uhkat ovat voimistumassa jatkuvasti.

Tämän vuoksi verkon älykkyyttä koskevat vaatimukset jatkuvasti lisääntyvät. Westermo on monien vuosien ajan dataviestinnän alalla yleisesti ja erityisesti junaliiketoiminnassa kehittänyt ainutlaatuisen know-how:n, mitä tulee junaverkkojen vaatimuksiin  ja ratkaisuihin.

Westermo-insinöörit ovat rakentaneet tämän vaaditun älykkyyden WeOS (Westermo Operating System) –ohjelmistoon. Se on hyvin luotettava ohjelmisto, joka yhdistää äärimmäisen kestävyyden ja helppokäyttöisyyden sisältäen monimutkaisia ratkaisuja intuitiivisten käyttöliittymien takana. WeOS: llä saat älykkään, tulevaisuudessakin varman ja  skaalautuvan ratkaisun.

TTDP, Train Topology Discovery Protocol

Train inauguration is a process where the network can automatically reconfigure as carriages are joined or rearranged. The TTDP (Train Topology Discovery Protocol) in the RedFox Rail backbone router allows this reconfiguration meaning that networking skills do not have to be taught the operations staff of the train operating company.

The Ethernet broadband bridge

Create cost effective solutions for train refurbishment projects. Resuse existing cables in the train couple to form an Ethernet network.

Next generation high definition video recording

Connect gigabit devices to the consist ring. Record more cameras at higher resolution and take advantage of the latest wireless solutions att full speed.

Train network resilience

Fault tolerant Ethernet train network on multiple levels using FRNT ring protocol, VRRP, LACP and failsafe backbone routers.

Dual redundant and failsafe backbone

Solution specially designed to allow the creation of a fault tolerant Ethernet backbone structure on trains. The dual bypass relay router ensures that aggregated links between carriages are maintained, even if one carriage has a power failure.

Rapid video stream failover

Intelligent distributed multacast options allows for uninterrupted audio and video streams.

Multiple secure and isolated services

Save cost by sharing network infrastructure while preseving security across multiple services.

John Pavlos

Sales, Westermo North America

Kysy lisää aiheesta Sovellukset

Ole hyvä ja syötä viesti

Ole hyvä ja tarkista sähköpostiosoite

Ole hyvä ja tarkista puhelinnumero

Yhteystiedot

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.