Kyberturva

Teollinen kyberturvallisuus

Alati muuttuva kyberuhkan näkymä vaatii nopeaa reagointia. Westermo on omistautunut toimittamaan vahvoja ja vastustuskykyisiä tietoverkkoratkaisuja sekä organisatorista joustavuutta, joilla voidaan sopeutua ja vastata uusiin ja kasvaviin uhkiin. Tämän lisäksi Westermossa pidetään tärkeänä, että hyvän ja kestävän turvallisuustason saamiseksi vaaditaan muutakin kuin teknologiaa. Tarvitaan omistautunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä turvallisuushallinnan viitekehystä, johon tukeutua. Me Westermossa voimme auttaa sinua molemmissa. Verkkosivuiltamme löydät jatkuvat päivitykset ja tiedoksiannot kyberturvallisuudesta teollisuuden alalla kuten myös parhaat käytänteet ja sovelluskonseptit.

Philippe Thoumy

Sales, Westermo North America

Kysy lisää aiheesta Kyberturva
Yhteystiedot

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.