Tuotteen elinkaari

Westermo-tuotteen elinkaari

Westermo-tuotteille on suunniteltu pitkä elinkaari ja niitä kehitetään jatkuvasti, mikä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää tietoverkkoaan ja suojella investointiaan pitkän ajan kuluessa.

Tuotteilla on luonnollisesti elinkaari, jossa jokainen tuote viimekädessä saavuttaa elinkaaren pään ja on siksi päättyvä. Kuitenkin joka tuotteen elinkaareen ja sen päättymiseen vaikuttavat monet tekijät. Tuotteiden käyttö voidaan lopettaa, koska tilalle tulee uusia ja parannettuja tuotteita, teknologia vanhentuu, teolliset standardit muuttuvat, komponenttien toimitus puuttuu, tuotteella on heikko kysyntä markkinoilla jne.

Westermon Product Life Cycle Policy (tuotteen elinkaaripolitiikka) auttaa asiakkaita ennakoimaan tuotteen elinkaaren, mikä auttaa heitä suunnittelemaan ja välttämään ongelmia, joita heillä on nykyisissä ja tulevissa tietoverkkoasennuksissa.

Westermo jakaa tuotteen elinkaaren seuraaviin vaiheisiin: aktiivinen, käyttövalmis, rajoitettu ja loppuvaihe. Jokainen tuote käy läpi nämä vaiheet elinkaarensa kuluessa.

Elinkaaren vaiheisiin liittyen on kolme tuotetiedoksiantoa, jotka kuvaavat vastaavaa muutosta elinkaaren vaiheessa. Katso yllä oleva kuva.

  • Transfer to Mature
  • Last-time-buy
  • End-of-life

 Tuotetiedoksiannot ovat saatavilla kunkin tuotteen tuki-sivustolta.

Aktiivinen vaihe

Tuote saapuu aktiiviseen vaiheeseen, kun myynnin alkaminen julkaistaan.

Aktiivivaiheen aikana tuote on aktiivinen ja sitä mainostetaan, myydään, tuotetaan, ylläpidetään ja tuetaan joka suhteessa. Kun tuote on aktiivinen, sitä parannetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan laitteistona, ohjelmistona sekä dokumentoinnin näkökulmasta. Laitteiston päivityksiä ja uudistuksia voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun aktiivisen komponentin vanhentumisen hallinta käynnistyy. Uudet ohjelmistoversiot, jotka sisältävät uuden toiminnallisuuden, kyberturvapäivitykset ja haittakorjaukset, ovat saatavilla tuotteeseen. Westermo myös ylläpitää asiaan liittyvien standardien sertifikoinnit ja hyväksynnät.

Aktiivivaiheen aikana Westermo tarjoaa täydellisen palveluiden ja tuotetukivalikoiman. Standarditakuun ehdot astuvat voimaan toimituspäivästä.  Lisäpalveluita, kuten korjauspalvelu ja tekninen tuki, on saatavilla.

Tuoteinformaatio ja dokumentointi ovat saatavilla verkkosivuston kohdasta  Tuotetuki.

Siirtyminen käyttövalmis-vaiheeseen astuu välittömästi voimaan ilmoitettaessa.

Käyttövalmis-vaihe

Tuote siirtyy käyttövalmis-vaiheeseen elinkaaritiedonannon myötä.

Käyttövalmis-vaiheen aikana tuote on aktiivinen ja sitä mainostetaan, myydään, tuotetaan, ylläpidetään ja tuetaan. Käyttövalmis-vaiheessa olevalla tuotteella saattaa olla pidempi toimitusaika kuin tuotteella, joka on aktiivisessa vaiheessa. Käyttövalmistuotteena tuotetta ylläpidetään elintärkeiden päivitysten osalta koskien laitteistoa, ohjelmistoa ja dokumentointia. Laitteiston uudistuksia voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun aktiivisen komponentin vanhentumisen hallinta käynnistyy. 

Uudet ohjelmistoversiot normaalisti tukevat tuotteita, jotka ovat käyttövalmis-vaiheessa. Joissakin tuotteissa voi olla teknisiä rajoituksia, mikä tarkoittaa, että uudet ohjelmistoversiot saattavat sisältää ainoastaan elintärkeitä kyberturvallisuuteen liittyviä päivityksiä ja korkean prioriteetin bugikorjauksia.

Westermo ylläpitää asiaan liittyvien standardien sertifikoinnit ja hyväksynnät.

Tuote siirtyy tyypillisesti käyttövalmis-vaiheeseen, kun seuraaja on saatavilla, käyttää legacy-tekniikkaa, tai teolliset standardit muuttuvat. Muita syitä aktiivivaiheesta käyttövalmis-vaiheeseen siirtymiselle voivat olla komponenttitoimitusten puute, heikko kysyntä markkinoilla tai muut vastaavat syyt.

Tyypillisesti tuotetta tuetaan 10 vuotta - käyttövalmis + rajoitettu vaihe (Mature phase + Limited phase) päivämäärästä, jolloin se luokitellaan käyttövalmis-tuotteeksi. Käyttövalmis-vaiheen ja rajoitetun vaiheen suhteelliset pituudet ovat yksilölliset joka tuotteelle. Normaalisti, "form-fit-function" -tuotteen korvaaminen käyttövalmis-vaiheessa on noin 12 kuukautta. Legacy-tekniikkaa käyttävillä tuotteilla käyttövalmis-vaihe voi kestää useita vuosia. Erityistapauksissa käyttövalmis-vaiheen pituus voi olla hyvin lyhyt ja siirtotiedoksiannot käyttövalmis-vaiheeseen siirtymisestä ja Last-time-buy mahdollisuudesta yhdistetään yhteiseksi tiedoksiannoksi.

Käyttövalmis-vaiheen aikana Westermo tarjoaa täydellisen palveluiden ja tuotetukivalikoiman. Standarditakuun ehdot astuvat voimaan  toimituspäivästä. Mikäli form-fit-function vaihto on olemassa, takuu toteutetaan käyttämällä korvaavaa tuotetta. Lisäpalveluita, kuten korjauspalvelu ja tekninen tuki, on saatavilla.

Tuoteinformaatio ja dokumentointi ovat saatavilla verkkosivuston kohdasta Tuotetuki.

Siirtyminen rajoitettuun vaiheeseen julkistetaan tyypillisesti vähintään kuuden kuukauden tiedoksiannolla. Odottamattomat tapahtumat voivat lyhentää ilmoitusaikaa. 

Rajoitettu vaihe

Tuote siirtyy rajoitettuun vaiheeseen elinkaaritiedonannolla, joka sisältää viimeisen mahdollisen lähetyspäivän.

Rajoitetun vaiheen aikana tuote ei ole aktiivinen eikä yleisesti saatavilla. Tuote voi olla saatavilla tapauskohtaisesti varaosana. Saatavuutta varaosana ei voida taata ja se täytyy pyytää Westermon asiakaspavelukeskuksesta. Mahdollinen varaosien myynti tapahtuu normaalisti pidemmän toimitusajan ja vähimmäistilausmäärän puitteissa. Erityisehtoja ja edellytyksiä sovelletaan. Rajoitetussa vaiheessa olevia tuotteita ei normaalisti ylläpidetä eikä tueta uusilla ohjelmistoversioilla, eikä sertifikaatteja tai hyväksyntöjä normaalisti päivitetä.

Westermo tukee rajoitetussa vaiheessa olevaa tuotetta parhaan kykynsä mukaan, mutta kaikkia palveluita ja tukea ei voida taata. Teknistä tukea tarjotaan normaalisti ja päämääränä on ylläpitää tarpeellinen tieto ja taidot parhaan kykymme mukaan. Korjauspalveluiden saatavuus riippuu komponenttien saatavuudesta ja valmiuksista.

Tuoteinformaatio ja dokumentointi ovat saatavilla verkkosivuston kohdasta Tuotetuki.

Siirtyminen loppuvaiheeseen julkistetaan tyypillisesti vähintään kuuden kuukauden tiedoksiannolla. Odottamattomat tapahtumat voivat lyhentää ilmoitusaikaa.

Loppuvaihe

Tuote siirtyy loppuvaiheeseen elinkaaritiedonannolla, joka sisältää elinkaaren päättymispäivämäärän.

Kun tuote on siirtynyt loppuvaiheeseen, se ei ole enää saatavilla eikä sitä ylläpidetä. Tukea ja palveluita ei voida taata. Rajoitettua tukea, kuten teknistä tukea, huoltoa ja korjausta voidaan tarjota tapauskohtaisesti.

Tuoteinformaatio ja dokumentointi ovat saatavilla verkkosivuston kohdasta Tuotetuki. Tuote merkitään päättyneeksi.

Tuotteen elinkaaren ohjelmisto

Westermon ohjelmistotuotteita kehitetään jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, kyberturvallisuutta vahvistetaan ja toimintavarmuutta lisätään. Ollakseen ajan tasalla kyberturvallisuuden haasteista sekä viimeisimmistä standardeista Westermon asiakkaita rohkaistaan käyttämään aina viimeisimpiä ohjelmistoversioita.

Tukeakseen asiakkaitansa heidän laitteistonsa elinkaaren ajan Westermo on täysin tukenut viimeisintä ja edellistä versiota aikaikkunan puitteissa. Aikaikkunat eri ohjelmistokategorioille ovat tyypillisesti kaksi vuotta WeOS-laiteohjelmistolle ja yksi vuosi WeConfig-ohjelmistolle.

Ohjelmistoversioiden täystuen aikana Westermo toistaa ja tutkii raportoidut ongelmat. Turvallisuuden haavoittuvuudet analysoidaan ja seuraukset sekä lievennykset kuvaillaan.

OEM-tuotteet

Tuotteita, jotka Westermo tarjoaa alkuperäisen laitevalmistajan tuotteina (OEM), tuetaan yksilöllisen ylläpitosopimuksen ja/tai sopimusten mukaan.

Product notifications

File Name Category File Type Description
westermo_product_info_letter-15--2016-07-07|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-15--2016-07-07.pdf|{824F1CBC-757B-49E5-A293-594C4412431C}|False pdf End of life - EX products in Wera box
westermo_product_info_letter-08--2015-12-10|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-08--2015-12-10.pdf|{90534BD7-86D5-4D43-B3E3-776DC7ECDE5A}|False pdf End of life - EX products in Wera box
westermo_product_info_letter-06--2015-06-30|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-06--2015-06-30.pdf|{0FBA37A9-369C-44D2-BD2C-D8965E7032EB}|False pdf End of life - RM-80/90 series
westermo_product_info_letter-27--2017-12-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-27--2017-12-15.pdf|{B7582AA2-4063-4000-B39C-5CD6454270F1}|False pdf Last time buy - RPW
westermo_product_info_letter-12--2016-06-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-12--2016-06-15.pdf|{020869E3-C4E9-41E7-9BAD-64E80AA11747}|False pdf Last time buy - DDW-220, DDW-222, ED-200 and ED-210
westermo_product_info_letter-01--2015-06-29|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-01--2015-06-29.pdf|{A11837A9-5BE8-4878-9AF8-CF32E0FD8BCE}|False pdf Last time buy - FD-10, FD-40
westermo_product_info_letter-09--2015-12-21|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-09--2015-12-21.pdf|{2D543658-B0E3-45F5-845E-F7763F8998D2}|False pdf Last time buy - i-Line MRD and MRI series
westermo_product_info_letter-14--2016-06-23|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-14--2016-06-23.pdf|{854BFA80-C2EE-42A6-B1A8-ED3522AED05A}|False pdf Last time buy - IP-CS5
westermo_product_info_letter-13--2016-06-20|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-13--2016-06-20.pdf|{D52BC381-AC75-4372-AABE-88E8502A2569}|False pdf Last time buy - IP-RS8, IP-RS12, IP-TR, IP-TS generation 1
westermo_product_info_letter-03--2015-06-30|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-03--2015-06-30.pdf|{26561D28-4A7D-4E4F-85DC-42A89C179582}|False pdf Last time buy - MRD-310
westermo_product_info_letter-04--2015-06-30|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-04--2015-06-30.pdf|{F6159C8A-3193-4616-BA6F-9EEEBAA7D1D3}|False pdf Last time buy - MRD-330
westermo_product_info_letter-05--2015-06-30|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-05--2015-06-30.pdf|{F4EAE2CE-451D-4DAC-ABDB-8514C19D0084}|False pdf Last time buy - MRD-350
westermo_product_info_letter-31--2018-05-24|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-31--2018-05-24.pdf|{AA5E773E-F9D4-4D0A-BCDC-DD8A8E120577}|False pdf Last time buy - Specific articles for SMA
westermo_product_info_letter-28--2018-03-02|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-28--2018-03-02.pdf|{6B06A558-5E3A-441A-8255-BEE320DD2B4D}|False pdf Last time buy - Specific articles for Westermo UK
westermo_product_info_letter-02--2015-06-30|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-02--2015-06-30.pdf|{DD59D3F4-48D3-44A0-A2C6-478C3000A133}|False pdf Last time buy - TD-29 series
westermo_product_info_letter-23--2017-06-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-23--2017-06-15.pdf|{1DD0AA08-6779-4CC8-88F2-AA8C9327C42A}|False pdf Last time buy and End of life - ADSL-350
westermo_product_info_letter-26--2017-12-08|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-26--2017-12-08.pdf|{380A91DD-CC0C-479F-905C-D77B03872C45}|False pdf Last time buy and End of life - DDW-226 Prorail
westermo_product_info_letter-16--2016-07-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-16--2016-07-15.pdf|{FE8A7F69-547E-44FE-B5C1-D2127C1A51C6}|False pdf Last time buy and End of life - DR-270 series
westermo_product_info_letter-18--2016-12-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-18--2016-12-15.pdf|{B6CD6106-3470-43FB-8DE2-6D7C9FD2900A}|False pdf Last time buy and End of life - Flacon FDV-206-1D1S
westermo_product_info_letter-10--2016-02-16|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-10--2016-02-16.pdf|{A9FC7D70-A12F-47A9-81E2-5DEA341B92DE}|False pdf Last time buy and End of life - GDW-11 and GDW-11-485
westermo_product_info_letter-11--2016-03-01|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-11--2016-03-01.pdf|{280B1191-70DB-4A1D-AD9D-03B2E86888A6}|False pdf Last time buy and End of life - GDW-11 Flygt
westermo_product_info_letter-07--2015-12-14|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-07--2015-12-14.pdf|{FDE6689F-22A9-4CA5-862F-7A641BC79D8B}|False pdf Last time buy and End of Life - i-Line PSI series
westermo_product_info_letter-19--2017-01-05|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-19--2017-01-05.pdf|{12B45C04-4544-488B-9BE0-F0B2C67BD2B0}|False pdf Last time buy and End of life - IP-RS12, generation 2
westermo_product_info_letter-20--2017-03-28|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-20--2017-03-28.pdf|{D330D65B-A663-4096-A681-5D06A1499EAC}|False pdf Last time buy and End of life - LD-34
westermo_product_info_letter-22--2017-06-15|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-22--2017-06-15.pdf|{B14ACD3F-1FE5-4729-9CD7-F98471388AD4}|False pdf Last time buy and End of life - MA-47
westermo_product_info_letter-17--2016-11-14|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-17--2016-11-14.pdf|{89CC4C62-8D2B-4363-9473-E8EFD6DA97F7}|False pdf Last time buy and End of life - MR-210, MR-260, MR-270
westermo_product_info_letter-25--2017-12-12|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-25--2017-12-12.pdf|{C0E2B300-E761-4353-B24B-81548B1E0A86}|False pdf Last time buy and End of life - TR-36, TR-36B, RV-07 and RV-07B
westermo_product_info_letter-24--2017-09-08|/-/media/Files/Product-info-letters/westermo_product_info_letter-24--2017-09-08.pdf|{8C34FA08-CC44-49F7-96F7-C70780B6F22C}|False pdf Last time buy and End of life - Viper series, generation 2
westermo_life_cycle_notification-42--2019-02-14|/-/media/Files/Product-life-cycle-notifications/westermo_life_cycle_notification-42--2019-02-14.pdf|{6EEED116-BE2F-4501-B5A7-C863E06922C2}|False Product notifications pdf End of Life - IDW-90
westermo_life_cycle_notification-45--2019-06-13|/-/media/Files/Product-life-cycle-notifications/westermo_life_cycle_notification-45--2019-06-13.pdf|{94D7092A-64D4-4EBF-9407-7EBAF26B84C9}|False Product notifications pdf Extension of Last time buy - MRD-3XX
westermo_life_cycle_notification-40--2019-01-25|/-/media/Files/Product-life-cycle-notifications/westermo_life_cycle_notification-40--2019-01-25.pdf|{857FDAE4-332C-4DF5-BEB8-A1A91664BED9}|False Product notifications pdf Transfer to Mature and Last time buy - MRD 3XX

Benjamin Campbell

Tech Support, Westermo North America

Kysy lisää aiheesta Tuotteen elinkaari
Yhteystiedot

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.